Wykonanie serwisu: Agencja Reklamy ArTech-Style

Logo (jpg)
Logo (cdr)
Kolorystyka (cdr)

(kliknij prawym klawiszem i wybierz "zapisz jako")

Ceramiczne materiały ścienne znane są od zamierzchłej przeszłości. Wytwarzane w ZCB "MARKOWICZE" S.A. ceramiczne materiały budowlane, w pełni  odpowiadające  współczesnym  normom  budowlanym
i ekologicznym, służą do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej ( szpitale, banki, biurowce, szkoły, hale dworcowe itp.), domków letniskowych, budynków produkcyjnych i gospodarczych.

Wyroby ZCB "MARKOWICZE" S.A. wytwarzane są z naturalnego surowca jakim jest glina, fachowo określana jako iły krakowieckie, nie zawierająca żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Przerób surowca przez odpowiednie jego uplastycznienie,  ujednorodnienie  i  homogenizowanie  w  połączeniu
z nowoczesną technologią automatycznego formowania na gorąco, suszenia i wypalania w piecu tunelowym w temperaturze 980-1100oC sprawia, że wyroby ze znakiem MARKOWICZE "trzymają parametry", a przy uderzeniu wydają niepowtarzalny, charakterystyczny dźwięk (dzwonią) i z tego względu mają ugruntowaną markę wśród inwestorów, projektantów i wykonawców.

Na dobrą opinię o wyrobach z ZCB "MARKOWICZE" S.A. wpływa również fakt, że zakładowe laboratorium prowadzi na bieżąco badania produkcji. Szeroki  asortyment  znakomitej  jakości wyrobów ceramicznych świadczy
o ogromnych możliwościach zakładu jak i o fachowości i umiejętnościach pracujących w nim ludzi.