Wykonanie serwisu: Agencja Reklamy ArTech-Style
  1. Elementy murowe ceramiczne LD kategoria I tj.: MAX-220, U-220, DZ-220, K-3M i K-1M spełniają wymagania PN-EN 771-1:2005. ZCB MARKOWICZE SA posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1434-CPD-0027 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
  2. W zakresie reakcji na ogień wyroby posiadają klasyfikację podstawową: euroklasa A1 – niepalne.
  3. Wyroby odpowiadają wymaganiom higienicznym i posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/1183/01/2003.